Een goede basis voor nú en later!

Protestants-christelijke basisschool

Protestants-christelijke basisschool Eben Haëzer

De Eben Haëzerschool is een protestants-christelijke basisschool in het dorp Lienden in de mooie Betuwe. De school telt ongeveer 275 leerlingen, die verdeeld zijn over 12 groepen. Het team bestaat uit 23 enthousiaste collega’s, die zich betrokken weten bij de kinderen en zich inzetten voor goed onderwijs. De school maakt deel uit van de ‘Stichting Scholen met de Bijbel en in de Betuwe’. Naast onze school zijn nog vier andere scholen aangesloten bij de SSBB.

dit vinden we belangrijk

Eben Haëzer heeft als grondslag de Bijbel als het Woord van God, opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid. Het primaire doel van ons onderwijs is het vertellen van de Bijbelverhalen en brengen van de kinderen tot Jezus. We hebben een open toelatingsbeleid: dat betekent dat alle gezinnen die de grondslag van de school onderschrijven of respecteren van harte welkom zijn. De school is opgericht vanuit de hervormde gemeente van Lienden en heeft een nauwe band met haar. Naast het vertellen van Bijbelverhalen is er veel aandacht voor het vieren van de christelijke feesten en het zingen en leren van psalmen en christelijke liederen.

 

Alles over onze portalen

Op onze school maken we gebruik van diverse portalen. U kunt op de naam van een portaal klikken om naar het betreffende portaal te gaan. Ouderportaal, HuiswerkagendaZiekmeldportaal en Overblijfportaal

Alles over onze