Een goede basis voor nú en later!

Protestants-christelijke basisschool

Protestants-christelijke basisschool Eben Haëzer

De Eben Haëzerschool is een protestants-christelijke basisschool in het dorp Lienden in de mooie Betuwe. De school telt ongeveer 275 leerlingen, die verdeeld zijn over 12 groepen. Het team bestaat uit 23 enthousiaste collega’s, die zich betrokken weten bij de kinderen en zich inzetten voor goed onderwijs. De school maakt deel uit van de ‘Stichting Scholen met de Bijbel en in de Betuwe’. Naast onze school zijn nog vier andere scholen aangesloten bij de SSBB. Klik op onderstaand om te zien waar we als school voor staan en hoe we ons onderwijs vormgeven!

dit vinden we belangrijk

Waar staan we voor op onze school? 

-We werken vanuit onze identiteit en hebben heldere uitgangspunten op school. 

-We hebben een open toelatingsbeleid: alle leerlingen zijn van harte welkom op school. 

-We werken vanuit onze kernwaarden: respect, betrokkenheid en oog en hart voor ieder kind. 

-We staan vanuit onze onderwijsvisie voor: 'ieder kind ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier', een veilige school voor iedereen, zorg op maat en een goed en actueel onderwijsaanbod voor alle leerlingen. 

-We staan voor goede samenwerking met ouders en verzorgers: samen zoeken we het beste voor de kinderen. 


 

Alles over onze portalen

Op onze school maken we gebruik van diverse portalen. U kunt op de naam van een portaal klikken om naar het betreffende portaal te gaan. Ouderportaal, HuiswerkagendaZiekmeldportaal en Overblijfportaal

Alles over onze