Ouders

Informatie bestuurscommissie

De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de eigenheid van de school, het bewaken en invulling geven aan de identiteit, betrokken bij de benoeming van personeelsleden en betrokken bij het wel en wee van de teamleden. In de bestuurscommissie van de Eben Haëzerschool zitten:

 • Dhr. G. Zeissink (afgevaardigd naar het SSBB-bestuur)
 • Dhr. R. van Biezen
 • Dhr. J. Redelijkheid
 • Mw. F. van Ommeren
 • Dhr. C. de Fijter
 • Dhr. P.B. Verspuij (voorzitter)

 

Informatie Medezeggenschapsraad

In de MR van de school zijn de ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR denkt mee en adviseert de school in het schoolbeleid en zaken m.b.t. de ouders en personeel. In de MR van onze school zitten de volgende personen:

Namens het personeel:
 • Mw. Jolanda Smit (voorzitter)
 • Mw. Corlina Heutink


Namens de ouders:

 • Mw. Heleen Timmer (secretaresse)
 • Mw. Miranda van Vugt

Afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) binnen de stichting: mw. Smit en mw. Van Vugt. 

Heeft u een vraag aan de MR? U kunt altijd contact leggen met de MR via het mailadres mr@ehslienden.nl. De MR maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten: download jaarverslag 2017-2018.

informatie oudercommissie

De oudercommissie ondersteunt het team bij de organisatie van veel extra schoolactiviteiten, zoals de sportdag, het schoolreisje, de opa-en-oma-dag e.d.. In de oudercommissie zitten:

 • Mw. A. De Krieger
 • Mw. M. Zetsema
 • Mw. C. Noojer
 • Mw. L. Quint
 • Mw. N. Blok

 

bekijk hier alle downloads