Ouders

Informatie bestuurscommissie

De bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de eigenheid van de school, het bewaken en invulling geven aan de identiteit, betrokken bij de benoeming van personeelsleden en betrokken bij het wel en wee van de teamleden. In de bestuurscommissie van de Eben Haëzerschool zitten:

 • Mw. W. (Wilma) Rademaker (afgevaardigd naar het SSBB-bestuur)
 • Dhr. A. (Anton) Meijering
 • Dhr. J. (Jarno) Redelijkheid
 • Mw. F. (Francijn) van Ommeren
 • Mw. A. (Annet) Hakkert
 • Dhr. P.B. (Pieter Barend) Verspuij (voorzitter)

 

Informatie Medezeggenschapsraad

In de MR van de school zijn de ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR denkt mee en adviseert de school in het schoolbeleid en zaken m.b.t. de ouders en personeel. In de MR van onze school zitten de volgende personen:

Namens het personeel:
 • Mw. Jolanda Smit (voorzitter)
 • Mw. Corlina Heutink (secretaresse)


Namens de ouders:

 • Dhr. Stefan van de Vijver
 • Mw. Els de Jong

Afgevaardigd naar de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) binnen de stichting: mw. Smit en mw. de Jong. 

Heeft u een vraag aan de MR? U kunt altijd contact leggen met de MR via het mailadres mr@ehslienden.nl

De MR maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten:

Jaarverslag 2019- 2020

Jaarverslag 2020 - 2021

Jaarverslag 2021 - 2022

informatie oudercommissie

De oudercommissie ondersteunt het team bij de organisatie van veel extra schoolactiviteiten, zoals de sportdag, het schoolreisje, de opa-en-oma-dag e.d.. In de oudercommissie zitten:

 • Mw. C. Noojer
 • Mw. N. Blok
 • Mw. B. v.d. Brink

 

bekijk hier alle downloads