Nieuws

AANMELDWEEK

KERST

Kerstvieringen op 20 december

 

De kleuters vieren het Kerstfeest gezamenlijk in het kerkgebouw van de hervormde gemeente. Hierbij zijn ook alle ouders en andere belangstellenden van harte welkom. Het begint om 19.00 uur. De andere groepen hebben om 18.45 uur een kerstviering in hun eigen lokaal. Om 20.10 uur sluiten we de vieringen gezamenlijk af op het grote schoolplein (alleen bij mooi weer!) door met elkaar het ‘Ere zij God’ te zingen. Aansluitend is er voor iedereen een hapje en een drankje op het plein. We hopen op goede en gezegende vieringen, waarbij centraal mag staan de geboorte van het Kind Jezus. 

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.

 

NIEUWSBRIEVEN

U kunt hier de laatste nieuwsbrieven downloaden:

Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief september