Nieuws

Bij het begin van het schooljaar...

We zijn dankbaar dat we nieuwe schooljaar weer gestart zijn. Inmiddels is de 'kop eraf' en zijn we al aardig in het schoolritme gekomen. De kinderen hebben hun plekje gevonden in de klas en de leerkrachten gaan er weer voor! We hopen en bidden dat we een gezegend schooljaar mogen hebben! 

Paasvieringen

In de weken voorafgaand aan Pasen denken we met de kinderen na over de verhalen van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Op donderdag 6 april vieren we met alle kinderen het Paasfeest: Christus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf! De groepen 1 t/m 3 hebben een gezamenlijke viering in het kerkgebouw, op donderdag 6 april, om 8.45 uur. Ouders/verzorgers zijn daarbij van harte welkom! De oudere kinderen hebben een eigen viering in de klas. 

Lezen is leuk!

Iedere week kunnen de kinderen van school in de schoolbibliotheek boeken lenen. Ze kunnen zowel voor thuis als voor op school boeken meenemen. Recent is onder leiding van de leesmediacoach een nieuwe voorraad boeken toegevoegd aan de bieb. Ook worden in de klassen leesmotivatielessen gegeven. We stimuleren het lezen graag, want lezen is niet alleen leuk, maar ook heel goed voor de ontwikkeling! Kinderen kunnen ook gratis lid worden van de bibliotheek. Op bibliotheekrivierenland.nl is alle info daarover te vinden. 

Open dag!

Op woensdag 1 februari kunt u een kijkje nemen in onze school! Tussen 10 - 12 uur en 's avonds tussen 19 - 20 uur is de school open. We staan dan klaar om u te ontvangen en rond te leiden door de school. De koffie staat klaar, van harte welkom! 

Nieuw m.b.t. de rapporten en oudergesprekken

In september zal de eerste ronde oudergesprekken worden gehouden. Vanaf groep 6 met de leerling erbij. 

Er zullen 2 rapporten worden meegegeven: in februari en in juni. N.a.v. de rapporten wordt u ook op school uitgenodigd voor een oudergesprek. 

De adviesgesprekken VO (groep 8) zullen in februari worden gehouden met de ouders én leerlingen. 

 

NIEUWSBRIEVEN

U kunt hier de laatste nieuwsbrieven downloaden. Hierin leest u de maandelijkse activiteiten op school. Alle persoonlijke zaken zijn hieruit weggelaten. 

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief augustus/september

Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief februari

Nieuwsbrief januari

Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief oktober