GGD

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten doen dit samen met school en ouders.

Spraak- en taalonderzoek
De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij let tijdens het gesprekje op de uitspraak, de stem en het taalgebruik van uw kind. Ook kijkt zij naar de mondgewoonten en het gehoor van uw kind. U krijgt van te voren bericht over dit onderzoek. Na het onderzoek informeert de logopedist u en de leerkracht over het resultaat. Wilt u uw kind eerder laten onderzoeken door de logopedist? Neem dan contact op met Anne Aalbers – Nijhuis: (06) 46 80 50 04.

Gezondheidsonderzoek
Alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek.
U krijgt een brief met informatie, twee vragenlijsten om in te vullen en een folder over JGZ.

Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de jeugdarts of jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Tijdens het gezondheidsonderzoek kijkt de doktersassistente of uw kind goed ziet, hoort, groeit en beweegt. Uw kind hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Heeft uw kind overgewicht? Dan meten we ook de bloeddruk.

U kunt aangeven of u bij het onderzoek aanwezig wilt zijn. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Dat kan via de planning (088) 144 74 00 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres: planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. De medewerker van de Jeugdgezondheidszorg kan u helpen met het invullen van de vragenlijsten.

Een ander onderzoeksmoment is het meten en wegen van de 7/8-jarige kinderen door de dokters- assistente. Ook hiervan krijgt u bericht als uw kind aan de beurt is.

Spreekuur op school
Soms blijkt uit het onderzoek van de doktersassistente dat uw kind extra aandacht nodig heeft. Dan ontvangt u een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit spreekuur is er voldoende tijd voor extra onderzoek en het bespreken van vragen en zorgen.

Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken voor het spreekuur. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over de opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van uw kind. Of als u twijfelt of uw kind goed hoort of ziet. Of als er zorgen zijn op school of thuis. Een afspraak maken kan via de planning (088) 144 74 00 (ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.00 uur). Of via het e-mail adres: planningjgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl. Het spreekuur vindt plaats op school.

Vaccinaties (Inentingen)
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind een oproep voor twee prikken (vaccinaties). Eén tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en één tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Heeft uw kind nog niet alle vaccinaties gehad? Dan kunt u een afspraak maken om deze in te halen. Bel dan (088) 144 74 50 (ma. t/m do. van 09.00 – 12.00 uur).

Samenwerking
Het kan zijn dat de (gezondheids)problemen van uw kind ingewikkeld zijn. Dan bespreekt school of Jeugdgezondheidszorg de situatie met andere professionals. Samen bekijken zij wat de juiste hulp is voor u en uw kind. Om elkaar te vinden maken de verschillende professionals ook gebruik van een digitaal samenwerkingsinstrument: de Verwijsindex.

Contact en informatie
Heeft u een vraag of een opmerking? Wilt u een advies, een afspraak maken of meer informatie? De afdeling Jeugdgezondheidszorg is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.00 uur: (088) 144 73 30 of via jgzrivierenland@ggdgelderlandzuid.nl.

Op onze website www.ggdgelderlandzuid.nl bij ‘Jeugd & Opvoeden’ staat meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg. Ook vindt u hier betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van kinderen. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe wij scholen helpen om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, roken, alcohol en relaties.

De schoolverpleegkundige (Gerlinde Bax) is ook te volgen via Facebook: https://nl-nl.facebook.com/GerlindeBaxjeugdverpleegkundige/.